Jdi na obsah Jdi na menu
 


Samurajové


Samurajové

 

Samurajové. Důležití lidé v historii dálného východu, které zná snad každý člověk. Ovšem, jen málo lidí ví, kdo to doopravdy samurajové byli.

Pod pojmem samuraj se skrývá mnoho. je škoda, že sotva lidé vidí někoho se "samurajským mečem" (Katana - hlavní zbraň samurajů, čepel byla ručně broušená diamanty, což z Katany udělalo spolu s kovářským uměním starých japonců nejdokonalejší chladnou zbraň v historii lidstva), automaticky ho považují za samuraje, stejně tak, když vydí někoho s gotickým mečem, považují ho za rytíře.

Na začátek bych tedy zařadil stručný popis a historii samurajů.

Co to teda znamená "být Samuraj"?

 

Asi nejdůležitějším poznávacím znamením samurajů bylo jejich společenské postavení. Samotné slovo "samurai" znamená "sloužit", takže samurajové byli služebníci svých pánů, konali pro ně služby, nejčastěji fungovali jako tělesná stráž.

Od prostého lidu se odlišovali především právem nosit meče - Katanu (meč, který by měl být dlouhý přesně 98cm) a Wakizashi, o něco kratší podobu katany.

Prostí rolníci neměli právo se ozbrojovat, jediná zbraň, kterou mohli vlastnit byla dýka - Tanto. Právo nosit meč zajišťovalo samurajům vysoké společenské postavení, avšak v mnoha ohledech neměli lehký život. Služba pánovi pro ně znamenala život, v případě nutnosti měli povinnost položit za pána život. Pokud tak neučinili a jejich pán zemřel, měli dvě možnosti, za prvé, zapomenout na svou minulost a žít dál (tito muži se stali takzvanými "roniny" neboli bludnými muži, Ronin byl člověk na okraji společnosti, nikdo jej nesměl vzít do služeb, takže se většinou živili jako loupežníci), nebo za druhé, spáchat sebevražedný rituál s názvem Sepukku, který je v západních zemích znám spíše jako Harakiri.

Tento obřad měl pevně stanovená pravidla, byla vyžadována přítomnost svědků a pomocníka. Nejčastěji se prováděl krátkým mečem, později speciální dýkou, která měla proniknout do části těla tradičně považované za sídlo života - do spodní části břicha (hara).

Tento rituál také prováděli, pokud byli zajati v boji, samuraj totiž nesměl být nikdy zajmut. Pokud se tak stalo, byla to pro něho největší potupa a urážka cti jaká v té době existovala.

Sepukku

(Harakiri)

První řez byl veden vodorovně z levé strany břicha na pravou stranu. Měl-li bojovník ještě dost síly, pokračoval dalším řezem vzhůru. Tento řez začínal buď ve středu vodorovného řezu, nebo mohl být jeho plynulým pokračováním.

Kolmý řez procházel hrudníkem a směřoval ke krku. Povaha tohoto způsobu smrti často znemožňovala dokončení sebevražedného aktu, a proto byl na pomoc přizván pomocník, často přítel nebo podřízený. Měl za úkol sebevraždu dokonat setnutím sebevrahovy hlavy.

S postupem času nabyla pomocníkova role většího významu. Když se poměry uklidnily a válčení přestalo být každodenní záležitostí, vlastní rozetnutí břicha se stalo spíše formální záležitostí před tím, než pomocník mečem rychle zkrátil sebevrahovo utrpení.

Samurajův kodex - Bušido

 • Neprotiv se mravům a tradicím.
 • Nevyhledávej pro sebe rozkoše.
 • Zůstaň nestranný uprostřed všeho dění.
 • Sebe samého ber s humorem, jiné však smrtelně vážně.
 • V životě po ničem nebaž.
 • Nikdy nelituj toho, co jsi učinil.
 • Nikomu nezáviď dobré, ani zlé.
 • Nechť je tvá cesta jakákoliv, nikdy si nestěžuj.
 • Nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné.
 • Neměj srdce svázané závazky ani láskou.
 • Netouži po hmotných statcích.
 • Nenechej se zlákat pěkným příbytkem.
 • Nebaž po vybraných jídlech.
 • Neulpívej na starožitnostech, nechť mají jakoukoliv cenu.
 • Nevěšti si sám pro sebe.
 • Mimo zbraně nevyhledávej žádné nástroje.
 • Když žiješ pro bušidó, neboj se smrti.
 • Na stará kolena netouži po bohatství.
 • Cti Boha i Buddhu, ale nebuď na nich závislý.
 • Když odvrhneš své tělo, nezapomeň na svoji čest.
 • Nikdy nesejdi z cesty bojovníka.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ewww-.gvxcbd .cz

(martin123456789ha bjs, 7. 6. 2012 13:16)

nflgvg.kgz.,ghtt.fmg un tjm tjk ru tj rjbtž tkmt zkgtzbg g ngv n bnhnbh bh.